PREZENTARE SERVICII

1. Servicii de mentenantă preventivă pentru instalațiile HV/AC, sanitare și de evacuare ape uzate pentru toate unitățile din subordinea Primăriei Municipiului București

2. Servicii de mentenanță corectivă pentru aceleași unități

3. Lucrari de execuție instalații HV/AC, sanitare și de evacuare ape uzate pentru investitiile noi care se vor edifica pe teritoriul Capitalei, in colaborare cu toate Companiile din cadrul Holding Municipal București

4. Lucrari de reparații curente și capitale la instalațiile HV/AC, sanitare și de evacuare ape uzate pentru orice subunitate a Primăriei Capitalei sau pentru Companiile membre ale Holding Municipal București

5. Lucrări de proiectare specializata in domeniul Energetic și al instalațiilor specifice acestui domeniu

6. Audit energetic complex (termo și electro energetic) și audit energetic pentru toate cladirile din patrimoniul Municipalitații și ale Companiilor membre  ale Holding Municipal București, in conformitate cu prevederile  Legii nr. 372/2005, republicata (privind performanta energetică a cladirilor)

7. Servicii de consultanță privind utilizare eficienta a energiei (tip ESCO) și de management  energetic  pentru toate subunitățile apartinand Municipalității, in scopul atingerii obiectivelor impuse prin Directiva 2006/32/CE și asumate pe plan național prin Legea eficienței energetice(L 121/2014), privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

8. Efectuarea de verificari metrologice de specialitate pentru aparatele de masura și control din Sistemul de Alimentare Centralizat cu Energie Termică al Municipiului București

9. Pregătirea profesională de specialitate pentru ridicarea nivelului profesional al lucratorilor din orice unitate din subordinea Municipalității

10. Acordarea de asistență tehnică de specialitate, consultanță in afaceri si management precum și alte activități profesionale legate de dezvoltarea energetică a Capitalei

11.Furnizarea de energie electrică și gaze naturale

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#