LEGISLATIE

Legea 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare - privind societatile comerciale;

Ordonanta de urgenta 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Legea 51/2006 cu completarile si modificarile ulterioare - privind serviciile comunitare de utilitati publice;

Legea 325/2006 cu completarile si modificarile ulterioare - privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

Legea 544/2001 cu completarile si modificarile ulterioare - privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legea 98/2016  cu completarile si modificarile ulterioare - privind achizitiile publice;

Legea 99/2016  cu completarile si modificarile ulterioare - privind achizitiile sectoriale;

Ordinul 96/2017 al Agentiei Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii de mentenanta;

Ordinul 126/2017 al Agentiei Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei – Ordin privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in anul 2018;

Ordinul 28/2017 al Agentiei Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei – Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor in domeniul serviciului de alimentare centralizata cu energie termica;

Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor cu modificările si completările ulterioare.

 

 

 

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#