#

CARIERE

 

 

ANUNT Privind rezultatele selecției concursurilor dosarelor / revizuirea și programarea probei scrise  

ANUNȚ Privind rezultatul probei din data de 22.03.2018

ANUNT Privind rezultatul proba -interviu din datele din 27.03.2018

ANUNT Privind rezultatele finale concursul desfasurat în perioada 14.03. - 30.03.2018 

 

 

ANUNT Privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs / examen if programarea probei scrise

ANUNT Privind rezultatele probei din data de 05.04.2018

ANUNT Privind rezultatul probei - interviu din datele din 12.04.2018

ANUNT Privind rezultatele finale concursul desfasurat în perioada 26.03 - 16.04.2018

 

ANUNT Privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs / examen if programarea probei scrise 

ANUNT Privind rezultatele testării datelor din 26.04.2018

ANUNT Privind rezultatul probei - interviu din datele din 04.05.2018

ANUNT Privind rezultatele finala la concursul desfasurat in perioada 17.04. - 09.05.2018

 

ANUNT Privind  rezultat selectie dosare - concurs/examen desfasurat in perioada 31.05-09.06.2018 si programarea probei scrise

ANUNT Privind rezultatul la proba scrisa din data de 31.05.2018

ANUNT privind rezultate interviuri din data de 06.06.2018

ANUNT - rezultate finale la concursul desfasurat in perioada 21.05.-08.06.2018

 

ANUNT  - privind selectia dosare  - concurs/examen desafasurat in perioada iulie - august 2018  si programarea probei scrise/practice

ANUNT - privind rezultatul la proba scrisa din data de 02.08.2018

ANUNT - privind rezultate interviu din data de 08.08.2018

ANUNT - rezultate finale  la concursul desafasurat in perioada 23.07 - 14.08.2018

ANUNT - rezultate proba interviu din data de 27.08.2018 

ANUNT - rezultate finale concursul desfasurat în perioada 23.07 - 30.08.2018

 

Anunt - Privind Selecția dosarelor - concurs / examen în Perioada 17.9.2018 desfasurat - 10.5.2018, dacă Programarea probei scrise

ANUNT - rezultate probă scrisa / date practice din 27.09.2018

ANUNT - rezultate proba interviu - date din 02.10.2018

ANUNT - rezultate finale concursul desfasurat în perioada 17.09 - 05.10.2018

 

ANUNT Privind rezultat selectie dosare - concurs / examen desfasurat in perioada 05.11 - 23.11.2018 daca programarea probei scris

ANUNT - probă scrisă / practică din data de 15.11.2018

ANUNT - rezultate proba interviu din 21.11.2018

ANUNT - rezultate finale concursul desfasurat n perioada 05.11.-23.11.2018

 

Anunt privind selctia dosarelor pentru  concurs/examen desafasurat in perioada 28.03.-17.04.2019 si programarea probei scrise/practice

Anunt privind rezultatele la proba scrisa/practica, sustinuta in data de 08.04.2019

Anunt privind rezultatele la proba interviu din data de 12.04.2019

Anunt - rezultate finale concurs desfasurat in perioada 28.03 - 17.04.2019

 

ANUNT Privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs / examen desfurat in perioada 15.05.-07.06.2019 si  programarea probei scrise

Anunt privind rezultatele la proba scrisa/practica, sustinuta in data de 27.05.2019

Anunt privind rezultatele la proba de interviu din data de 04.06.2019

Anunt rezultate finale la concursul desfasurat in perioada 15.05-07.06.2019

 

ANUNT - privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs/examen ce se va desfasura in perioada 10,07-29,07,2019 si programarea probei scrise

ANUNT - privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs/examen ce sa va desfasura in perioada 11 - 29.07.2019 si programarea probei scrise

ANUNT-privind rezultatele la proba scrisa,susinuta in data de 19.07.2019

ANUNT-privin rezultatele la proba scrisa sustinuta in data de 22.07.2019

ANUNT-privind rezultatele la proba de interviu , sustinuta in data de 24.07.2019

ANUNT- privind rezultatul la proba de interviu pentru postul de Sef Sectie -24.07.2019

ANUNT-privin rezultatele finale la concursul desfurat in perioada 10.07 - 29.07.2019

ANUNT-privind rezultatele finale la concursul desfasurat in perioada 11.07-29..07.2019

ANUNT - privind rezultatele selectiei dosarelor de concurs/examen desfasurat in perioada 14.08-04.09.2019 si programarea probei scrise/practice

ANUNT - privind rezultatele la proba scrisa/practica din data de 27.08.2019

ANUNT - privind rezultatele la proba de interviu, sustinuta in data de 30.08.2019

ANUNT - privind rezultatele finale la concursul din perioada 14.08 - 04.09.2019

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#