Prin infiintarea Companiei Municipale Energetica s-au creat premisele de a asigura o calitate ridicata a serviciilor de producere si furnizare de Energie electrica si termica pentru Municipiul Bucuresti, de a diminua efortul financiar al Municipalitatii de compensare a nefunctionalitatilor din sistemul termoenergetic, de a pune la dispozitia locuitorilor Capitalei experienta si pregatirea unor profesionisti din domeniul energetic si nu in ultimul rand de a contribui la scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera ceea ce va conduce la crearea unui mediu curat pentru generatiile viitoare

Prin infiintarea Companiei Municipale Energetica s-au creat premisele de a asigura o calitate ridicata a serviciilor de producere si furnizare de Energie electrica si termica pentru Municipiul Bucuresti, de a diminua efortul financiar al Municipalitatii de compensare a nefunctionalitatilor din sistemul termoenergetic, de a pune la dispozitia locuitorilor Capitalei experienta si pregatirea unor profesionisti din domeniul energetic si nu in ultimul rand de a contribui la scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera ceea ce va conduce la crearea unui mediu curat pentru generatiile viitoare

Contact

Mesaj de contact

Servicii

PRODUCEREA ȘI COMERCIALIZAREA DE ENERGIE

REALIZARE SURSE DE COGENERARE

FURNIZAREA DE GAZE NATURALE

LUCRARI DE MENTENANTA PREVENTIVA SI CORECTIVA

Holding Bucuresti

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#